Konditorns
Klipp/Loggor

Några röster om våra plattor:Michael Nystås

DansbandsJimmy

Loggor:

Konditorns logga, vit bakgrund
Konditorns logotype,
vit bakgrund (tif)

Konditorns logga, svart bakgrund
Konditorns logotype,
svart bakgrund (tif)

Konditorns K-logga, vit bakgrund

Konditorns K-logotyp (tif)

Högerklicka på de bilder du vill ha, och välj
"Spara som"